skip to Main Content

Bra och nära kontakt med klienterna, ett respektfullt bemötande, månadsrapporteringen samt att de har ett stort och gott nätverk med kommunen. Så det finns möjlighet till bostad och arbete för klienterna.

Back To Top