skip to Main Content

Vi har regelbunden kontakt, det är lätt att nå dem via telefonen och mejl. En bra kommunikation.

BUFs starkaste sida är deras barnperspektiv.

De är mycket engagerade samt att de är lätta att nå och de är snabba att höra av sig om det är något som händer.

BUFs starkaste sida är deras tillgänglighet och den regelbundna kontakten mellan oss, både familjen och socialtjänsten. Familjekonsult gör allt tryggt.

De har en bra kontakt med socialtjänsten och de delger information både muntligt och skriftligt. De gör det som de har lovat att göra och de är lätta att samarbeta med.

Konsulenten var otroligt bra, underlättade allt arbete för mig. Stor inblick i alla delar, skolan, aktiviteter och liknande. Och ej rädda för att ta tag i saker, det är bra.

Konsulenten gör ett mycket bra arbete med familjehemmen.

Tät kontakt med konsulenten, samt engagerade.

Rapporteringen är mycket bra, det uppskattas!

Back To Top