skip to Main Content

Klienten står i fokus och de anpassar sig efter klienterna.

Det är ett bra team. Lätt att ha att göra med och de är flexibla, aldrig omöjliga. De anpassar sig efter klientens behov.

Bra och nära kontakt med klienterna, ett respektfullt bemötande, månadsrapporteringen samt att de har ett stort och gott nätverk med kommunen. Så det finns möjlighet till bostad och arbete för klienterna.

Det är ett litet ställe med få i personalen, vilket gör att det blir väldigt personligt och man får prata med en och samma. Vilket gör att det ej blir några missförstånd.

De har ett gott helhetsgrepp, de kan ordna med sysselsättning trots att det är skyddat boende, de är drivna och har bra rutiner.

Kommunikationen, tydlighet, flexibilitet. De ser alla möjligheter.

Connect är bra att anpassa, har ett brett nätverk av kontakter och kan snabbt göra ändringar när det behövs. God kommunikation med sociala tjänster.

Back To Top