skip to Main Content

Verksamhetens starka sidor är att de har helhetserbjudande med behandlingsinsats på plats, egen läkarmottagning, och ett HVB-hem knutet till sig, vilket gör att det kan göras en snabb omplacering. De har även hållit de löften som de har sålt in.

De är väldigt duktiga på att hitta olika resurser och de har idéer på vad man kan göra. Om det inte fungerar, hittar de andra lösningar. De är också bra i kontakten både med socialtjänsten och föräldrarna.

Det finns en flexibilitet och en möjlighet till individuell anpassning utifrån behoven. Det finns ett stort engagemang från ledningen.

Back To Top