skip to Main Content

Verksamheten är en del i en kedja. Man går vidare till något annat efter behandling och det är bra samt en styrka.

De såg klientens olika behov och utifrån det skaffades de resurser som behövdes.

Bra, engagerad personal som är tydlig för kunden.

De var väldigt engagerade i början och hade goda tankar.

Personalen är mycket kompetent. De är kooperativa och har en önskan att delta.

Den starkaste sidan är att de hela tiden bollade med oss, som hade det yttersta ansvaret. Vi hade tät kontakt.

Back To Top