skip to Main Content

Det samarbetet vi har haft med Villa Lerhamn har varit väldigt positivt. Personal arbetar aktivt med målen i genomförandeplanen och har genom tydlighet, engagement och enighet gentemot ungdomen kunnat skapa tillit och förtroende hos ungdomen som har varit avgörande för en positiv utveckling. Behandlingen anpassades snabbt och okomplicerat när behovet uppstod. Genomgående bra återkoppling av vad som händer och hur man arbetar för att komma framåt för ungdomens bästa.

Jag är mycket nöjd med min placering på Villa Lerhamn, Kullabygdens DBT-hem. De har ett nära samarbete med socialtjänsten. Kompetent personal och bra behandling. Dagarna har en tydlig struktur för ungdomarna. Villa Lerhamn, Kullabygdens DBT-hem har ett högt omhändertagande i en familjär miljö.

Back To Top