skip to Main Content

Tillstånd för konsulentstödd familjevård

Verksamheter som har till uppgift att till nämnden föreslå samt att ge konsulentstöd till familje- och jourhem omfattas av tillståndsplikten som trädde i kraft den 15 april 2017.

FRIAB har sökt tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enlighet med de regler som gäller för verksamheter som erbjuder konsulentstödd familjevård. Prövningsprocessen har tagit nästan ett år och IVO har meddelat sitt beslut i februari.

I tillståndsbeslutet delges att IVO bedömer att FRIAB har förutsättningar att uppfylla ställda krav om god kvalitét och säkerhet i verksamheten och tillstånd för konsulentstödd familjehemsvård utfärdas till följande enheter: BUF, FRIAB Helsingborg och FRIAB Göteborg.

Back To Top