skip to Main Content

Tips om Todej-appen

Alla människor har rätt till en fungerande vardag. Det var utgångspunkten i arbetet med att ta fram Todej-appen – en digital coach för individer med kognitiva nedsättningar.

Appen ger stöd och strategier för att strukturera livet då vardagens aktiviteter kan många gånger vara en stor utmaning för den som har en kognitiv nedsättning. Todejappen i telefonen blir ett digitalt stöd som kan bidra till ökad självständighet. Den erbjuder verktyg och strategier för att kunna strukturera sin dag, sin tid och sina aktiviteter. Samtidigt ger den stöd i att planera och hushålla med energi för att lättare finna en balans.

Back To Top