skip to Main Content

Utbildning i återfallsprevention

Personalen hos Friab Familjevård i Stockholm har nu genomgått en utbildning inom återfallsprevention. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som hjälper klienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger. Efter genomgången utbildning kan personalen på Stockholmskontoret nu självständigt utföra behandling (i grupp eller individuellt) för klienter med olika problembeteenden.

Back To Top