skip to Main Content

Utbildning inom Lex Sarah

Friab har genomfört en mycket uppskattad utbildning i samarbete med Monica Fallesen från Binario omsorg. Monica har över 20 års erfarenhet inom socialt arbete, som bland annat ledare, utbildare, föreläsare och mentor. Hon brinner för kvalitetsfrågor och att göra skillnad för enskilda individer. Föreläsningens ämne denna gången var avvikelsehantering samt Lex Sarah utifrån SOSFS 2011:9.

Back To Top