skip to Main Content

Utbildning till våra LSS-verksamheter

Höjdens LSS-team har haft en tvådagarsutbildning med Niklas Mandin. Niklas är socionom med psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Han har lång erfarenhet som chef inom vård och omsorg, huvudsakligen LSS. Utbildningen fokuserade på en rad viktiga ämnen såsom:
 
– Olika funktionsuppsättningar och annorlunda tänkande i relation till samhällets och omgivningens krav på funktioner/färdigheter.
 – Hur vi i vår profession kan vara behjälpliga med anpassningar och påverka tillgängligheten i samhället.
 – Dimensioner av våra etiska ställningstaganden i arbetet.
 – Hur förebygger vi begränsande arbetssätt och åtgärder utan att överge/underlåta.
– LSS-lagstiftning och intentioner. Bärande principer.
 – Framtagning av tydliggörande, bedöma behov, identifiera svårigheter och föreslå anpassningar.
 
Höjdens verksamhetschef Dalia Kajhem berättar: “Vi pratade framförallt om att vi aldrig kommer kunna vara fullärda och ha svaren på allt – vi behöver vara nyfikna, kreativa och bara börja göra! Ta vårat ansvar i att problemlösa och aldrig skuldbelägga den enskilde. Det är så roligt att arbeta med en utbildare och ett team som vågar bjuda till, deltar och engagerar sig, skrattar, reflekterar och har ett starkt brukarfokus!”

Back To Top