skip to Main Content

Utbildningar till våra familjehem

Friab Familjevård har genomfört utbildningar i “Ett hem att växa i” för Familjelänken samt för familjehem i Göteborg och Malmö. Utbildningsprogrammet fortsätter nu för familjehemmen i Stockholm och det är enhetens Maria Andersson som håller i utbildningen som under rådande omständigheter sker via Teams.

Back To Top