skip to Main Content

Utbildningstorsdagar hos familjevården

Familjevårdens satsning på utbildning av familjehemmen fortsätter med en digital föreläsning inom mentalisering. Föreläsningen består av två tillfällen under våren och leds av Elin Björkstam socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. 

Mentalisering är ett ovärderligt verktyg i relationer samt konfliktsituationer och inom psykologin innebär begreppet förmågan att förstå sina egna och andras tankar och känslor. Det handlar alltså om att förstå både sin egen och andras inre värld; vad det är som får mig att agera och reagera som jag gör, och vad det är som får andra att agera och reagera som de gör.

Back To Top