skip to Main Content

Utbildningstorsdagar

Familjevården introducerar metodhandledning i grupp till alla sina familjehem med pågående placeringar. Utbildningen omfattar handledning, workshop samt möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenhet. Metodhandlednigen sker var sjätte vecka via Teams och inledningsvis har lågaffektiv bemötande som tema.

Back To Top