skip to Main Content

Vård och behandling

Vård och behandling

Vi behandlar: Vuxna 18 år och uppåt

Kön: 

Placeringsform: HVB, Stödboende

Plats: Halland, Östergötland

Om vård och behandling

Inom vård och behandling erbjuder vi behandlingshem för vuxna män samt och stödboende för vuxna män och kvinnor.

Vår behandlingshem har hög kompetens inom KBT, missbruksvård samt neuropsykiatri och arbetar målinriktat med behandling, utredning och rehabilitering för en hållbar återanpassning till samhället. Inom verksamheten finns 24 platser med tillstånd för vård enligt SoL och LPT/LRV/LVM under permission samt kontraktsvård och vårdvistelse.

Inom stödboende erbjuder vi två enheter i centrala Linköping med sammanlagt 28 platser. Götgatan och Vallhallagatan erbjuder stöd dygnet runt till personer med långvarig beroendeproblematik där även psykisk problematik och ohälsa kan förekomma. Verksamheterna drivs i Friabs regi på uppdrag av Linköpings kommun. 

Lotta Hansson

Vård och behandling

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet

Lotta Hansson
Affärsområdeschef
lotta.hansson@friab.se
073-389 98 25

Våra verksamheter:

Back To Top