skip to Main Content

Boendestöd

Friab tillhandahåller förstärkt boendestöd till personer som av olika anledningar behöver stöd och vägledning i den dagliga livsföringen. Insatserna är specialanpassade efter varje enskild individ, dess förutsättningar och behov. Vi erbjuder både praktiskt och socialt stöd. Vårt övergripande syfte är att stärka individens förmåga att klara vardagen i bostaden och i samhället. Det praktiska stödet förstärks ofta med  skräddarsydda kompletterande behandlingsinsatser. Vi arbetar kontinuerligt med kartläggning, färdighetsträning, återfallsprevention, motiverade samtal, ADHD-skola samt ADL-träning.

Genom tillgång till specialistkompetens i form av beroendeterapeut, handledare och psykiatrisjuksköterska kan vi även erbjuda kompletterande insatser för att nå optimalt behandlingsresultat.

Enheter för vuxna:

Friab Familjevård

Boendestöd

Friab tillhandahåller förstärkt boendestöd till personer som av olika anledningar behöver stöd och vägledning i den dagliga livsföringen. Insatserna är specialanpassade efter varje enskild individ, dess förutsättningar och behov. Vi erbjuder både praktiskt och socialt stöd. Vårt övergripande syfte är att stärka individens förmåga att klara vardagen i bostaden och i samhället. Det praktiska stödet förstärks ofta med skräddarsydda kompletterande behandlingsinsatser. Vi arbetar kontinuerligt med kartläggning, färdighetsträning, återfallsprevention, motiverade samtal, ADHD-skola samt ADL-träning.

Genom tillgång till specialistkompetens i form av beroendeterapeut, handledare och psykiatrisjuksköterska kan vi även erbjuda kompletterande insatser för att nå optimalt behandlingsresultat.

Enheter för vuxna:

Friab Familjevård

Boendestöd

Vi erbjuder eget boende – kontinuerligt kontakt med stödperson.

Boendestöd

Vi erbjuder eget boende – kontinuerligt kontakt med stödperson.

Back To Top