skip to Main Content

Vad erbjuder våra gruppboenden?

Individanpassade insatser av specialister

Vi erbjuder individanpassad omsorgsverksamhet i serviceboende, gruppboende och daglig verksamhet till personer som omfattas av personkrets 1 enligt 1§ LSS.

Syftet med våra verksamheter är att den enskilde ska ha möjlighet att leva som andra, trots sitt funktionshinder. Vi utgår från den enskildes förutsättningar, intressen behov för att kunna erbjuda ett kontinuerligt och professionellt stöd i form av gruppboende. Vi verkar för att bryta den isolering som kan uppstå och erbjuda en stimulerande vardag för att möjliggöra utveckling och ett fullvärdigt liv.

Våra insatser är tillgängliga dygnet runt, alla dagar om året och genomförs med respekt för den enskildes integritet och vilja. Vården skräddarsys utifrån individens behov med utgångspunkt i önskemål och förmågor.

Individanpassade insatser av specialister

Vi erbjuder individanpassad omsorgsverksamhet i serviceboende, gruppboende och daglig verksamhet till personer som omfattas av personkrets 1 enligt 1§ LSS.

Syftet med våra verksamheter är att den enskilde ska ha möjlighet att leva som andra, trots sitt funktionshinder. Vi utgår från den enskildes förutsättningar, intressen behov för att kunna erbjuda ett kontinuerligt och professionellt stöd. Vi verkar för att bryta den isolering som kan uppstå och erbjuda en stimulerande vardag för att möjliggöra utveckling och ett fullvärdigt liv.

Våra insatser är tillgängliga dygnet runt, alla dagar om året och genomförs med respekt för den enskildes integritet och vilja. Vården skräddarsys utifrån individens behov med utgångspunkt i önskemål och förmågor.

Läs mer och träffa våra verksamheter inom LSS-boende

Gruppboende

Att få vara självständig – utan att känna sig ensam

LSS

Att få vara självständig – utan att känna sig ensam.

Back To Top