skip to Main Content

Behandlingshem

Våra behandlingshem erbjuder individanpassad utredning och behandling för individer som på grund av en komplex problematik behöver hjälp i form av professionella insatser. Vi har enheter som vänder sig till vuxna och enheter som har barn och unga som målgrupp. Gemensamt är att vi leder en rehabilitering som ger verktyg och färdigheter som krävs för ett självständigt liv efter avslutad placering.

HVB hem

Vår behandlingsmodell är en individanpassad helhetslösning med specialistkompetens inom kognitiv och dialektisk beteendeterapi, neuropsykiatri, missbruksvård och ESL. För att främja fortsatt rehabilitering in i samhället finns även tillgång till praktik och studier under behandlingstiden. Behandlingen efterföljs ofta av utsluss, där vi erbjuder fortsatt hjälp i träningslägenheter eller växelboende.

Enheter för barn och unga:

Slättelynga gård
Kullabygden DBT-hem

Enheter för vuxna:

Ollestad

Söker du andra hem?

Läs mer om våra DBT-hem

Behandlingshem

Våra behandlingshem erbjuder individanpassad utredning och behandling för individer som på grund av en komplex problematik behöver hjälp i form av professionella insatser. Vi har enheter som vänder sig till vuxna och enheter som har barn och unga som målgrupp. Gemensamt är att vi leder en rehabilitering som ger verktyg och färdigheter som krävs för ett självständigt liv efter avslutad placering.

HVB hem

Vår behandlingsmodell är en individanpassad helhetslösning med specialistkompetens inom kognitiv och dialektisk beteendeterapi, neuropsykiatri, missbruksvård och ESL. För att främja fortsatt rehabilitering in i samhället finns även tillgång till praktik och studier under behandlingstiden. Behandlingen efterföljs ofta av utsluss, där vi erbjuder fortsatt hjälp i träningslägenheter eller växelboende.

Enheter för barn och unga:

Slättelynga gård
Kullabygdens DBT-hem

Enheter för vuxna:

Ollestad

Söker du andra hem?

Läs mer om våra DBT-hem

HVB

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

HVB

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

Back To Top