skip to Main Content

HVB-hem

Våra HVB-verksamheter erbjuder individanpassad behandling, rehabilitering och utredning för barn, unga och vuxna som på grund av en komplex problematik behöver hjälp i form av professionella insatser.
Vi leder en rehabilitering som ger de verktyg och färdigheter som krävs för ett självständigt och aktivt liv efter avslutad placering.

Behandlingen är en individanpassad helhetslösning med specialistkompetens inom kognitiv och dialektisk beteendeterapi, neuropsykiatri, missbruksvård och ESL. Vi erbjuder även fortsatt hjälp i form av träningslägenheter och stödboenden.

Enheter för barn och unga:

Slättelynga gård
Kullabygden DBT-hem

Enheter för vuxna:

Ollestad

Söker du andra hem?

Läs mer om våra DBT-hem

HVB-hem

Våra HVB-verksamheter erbjuder individanpassad behandling, rehabilitering och utredning för barn, unga och vuxna som på grund av en komplex problematik behöver hjälp i form av professionella insatser. Vi leder en rehabilitering som ger de verktyg och färdigheter som krävs för ett självständigt och aktivt liv efter avslutad placering.

Behandlingen är en individanpassad helhetslösning med specialistkompetens inom kognitiv och dialektisk beteendeterapi, neuropsykiatri, missbruksvård och ESL. Vi erbjuder även fortsatt hjälp i form av träningslägenheter och stödboenden.

Enheter för barn och unga:

Slättelynga gård
Kullabygdens DBT-hem

Enheter för vuxna:

Ollestad

Söker du andra hem?

Läs mer om våra DBT-hem

HVB

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

HVB

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

Back To Top