skip to Main Content

Vad erbjuder våra HVB hem?

Hur arbetar vi med HVB boenden?

Vi har förstärkt HVB hjälp

Vi finns till för barn, unga och vuxna som av olika anledningar behöver komma bort från sin nuvarande miljö för att kunna utvecklas i tryggheten och gemenskapen av ett HVB hem. I en omsorgsfull familjemiljö med positiva förebilder erbjuds de bästa förutsättningarna för en hållbar rehabilitering.

Vi kombinerar HVB boendet kontinuerliga stöd med individanpassade insatser. Våra kompetenta familjehemskonsulenter utbildar, handleder, stöttar och finns tillgängliga för familjen dygnet runt.

Hur arbetar vi med HVB boenden?

Vi har förstärkt HVB hjälp

Vi finns till för barn, unga och vuxna som av olika anledningar behöver komma bort från sin nuvarande miljö för att kunna utvecklas i tryggheten och gemenskapen av ett HVB hem. I en omsorgsfull familjemiljö med positiva förebilder erbjuds de bästa förutsättningarna för en hållbar rehabilitering.

Vi kombinerar HVB boendet kontinuerliga stöd med individanpassade insatser. Våra kompetenta familjehemskonsulenter utbildar, handleder, stöttar och finns tillgängliga för familjen dygnet runt.

Läs mer och träffa våra verksamheter inom LSS-boende

HVB Hem

En sund miljö med bra förebilder kombinerad med individanpassade insatser.

LSS

Att få vara självständig – utan att känna sig ensam.

Back To Top