skip to Main Content

Vi satsar på en bättre arbetsmiljö

Friab satsar på att utveckla medarbetarnas kunskaper inom arbetsmiljö genom en stundande utbildning. Kursen fokuserar på systematisk miljöarbete och ger praktiska verktyg som underlättar tillämpningen i vardagen. Målet är att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bli en självklar och naturlig del av verksamheten samt att alla anställda ska vara engagerade och aktiva i arbetsmiljöarbetet. Fredrik Karlberg är ansvarig för utbildningen som hålls i samarbete med Prevent för samtliga enhetschefer samt skyddsombud från varje enhet.

Back To Top