skip to Main Content

Vi välkomnar HR-chef Louise Neander

Louise inom HR har börjat och är i gång med introduktionen och lära känna vår organisation. Kommer besöka cheferna i verksamheterna för att lära känna dem och skapa sig en bild av arbetsplatserna och dess behov.

Vad gör en HR? Det kan se olika ut beroende på organisation och uppdrag. Hos Friab kommer Louise arbeta med att i största del vara ett konsultativt stöd till cheferna inom olika områden.

Skapa en gemensam systematik i olika processer som cheferna arbetar efter för att upprätthålla en välfungerande arbetsplats både gällande arbetsmiljön för medarbetare och chefer samt effektiviteten och kvalitet i våra kärnverksamheter.

Back To Top