skip to Main Content

Vi välkomnar Martina Persson

Vi välkomnar Martina Persson som Friabs nya upphandlingsassistent. Martina har gått kandidatprogrammet i Service Management samt studerat affärsjuridik på Lunds universitet. Hon har påbörjat sin anställning den 17:e januari och utgår från huvudkontoret.

Back To Top