skip to Main Content

Viljabodagen 2020

Viljabogruppen önskar bidra till att den åldrande målgruppen inom LSS får fortsatta individuella och högkvalitativa insatser, genom att belysa framtidens behov av boende med specialisering för autism och åldrande.

Verksamhetens första temadag anordnas på 7:e maj 2020 på Hotell Continental i Ystad och kommer fokusera på följande tema: åldras med autism, normalbegåvning och intellektuell funktionsnedsättning.

Back To Top