skip to Main Content

Villa Skogsbacken inleder samarbete med Partille kommun

Målsättningen är att erbjuda personligt anpassad kvalitativ vård till personer med psykisk funktionsnedsättning. Samarbetet avser korttidsvistelse och omfattar personer som till följd av psykisk sjukdom har så stora och omfattande svårigheter att klara ett dagligt liv att det leder till funktionsnedsättning.

Läs mer om Villa Skogsbacken här

Back To Top