skip to Main Content

Vad våra kunder tycker om oss

Verksamhetens starka sidor är att de har helhetserbjudande med behandlingsinsats på plats, egen läkarmottagning, och ett HVB-hem knutet till sig, vilket gör att det kan göras en snabb omplacering. De har även hållit de löften som de har sålt in.

De är väldigt duktiga på att hitta olika resurser och de har idéer på vad man kan göra. Om det inte fungerar, hittar de andra lösningar. De är också bra i kontakten både med socialtjänsten och föräldrarna.

Det finns en flexibilitet och en möjlighet till individuell anpassning utifrån behoven. Det finns ett stort engagemang från ledningen.

Starka sida är dess verksamhetschef som är handlingskraftig, lösningsfokuserad och positiv. Hon är suverän och jag är väldigt nöjd med det samarbetet.

Snabb återkoppling, engagerade och tar sig an den kritik vi haft.

Både konsulent och familjehem är bra och erfarna, inget är svårt eller främmande för dem, de är duktiga.

Verksamheten har kompetent personal.

Väldigt god samverkan, får alltid hjälp med det man behöver. När det varit struligt i ärendet har de stöttat upp socialtjänsten bra.

De har lyckats minska medicineringen för klienten, samt att de ser och är uppmärksam när klienten är påväg att få en dipp. Samt att de är flexibla när det gäller kontakten med anhöriga.

De är otroligt flexibla, ser till individen och är ej fyrkantig, de kan töja på ramarna lite. Samt att de har ett bra helhetspaket, är det någon som behöver utredning, läkare, samtalshjälp, psykolog eller hjälp med något så ordnar dem det.

De fångar upp behoven bra, de var bra på att matcha klient med familjehem. Chefen/placeringsansvarig hade kontinuerlig kontakt med mig och ringde om det var något som strulade.

Klienten står i fokus och de anpassar sig efter klienterna.

Det är ett bra team. Lätt att ha att göra med och de är flexibla, aldrig omöjliga. De anpassar sig efter klientens behov.

Bra och nära kontakt med klienterna, ett respektfullt bemötande, månadsrapporteringen samt att de har ett stort och gott nätverk med kommunen. Så det finns möjlighet till bostad och arbete för klienterna.

Det är ett litet ställe med få i personalen, vilket gör att det blir väldigt personligt och man får prata med en och samma. Vilket gör att det ej blir några missförstånd.

De har ett gott helhetsgrepp, de kan ordna med sysselsättning trots att det är skyddat boende, de är driven och har bra rutiner.

Kommunikationen, tydlighet, flexibilitet. De ser alla möjligheter.

Connect är bra att anpassa, har ett brett nätverk av kontakter och kan snabbt göra ändringar när det behövs. God kommunikation med sociala tjänster.

Verksamheten är en del i en kedja. Man går vidare till något annat efter behandling och det är bra samt en styrka.

De såg klientens olika behov och utifrån det skaffades de resurser som behövdes.

Bra, engagerad personal som är tydlig för kunden.

De var väldigt engagerade i början och hade goda tankar.

Personalen är mycket kompetent. De är kooperativa och har en önskan att delta.

Den starkaste sidan är att de hela tiden bollade med oss, som hade det yttersta ansvaret. Vi hade tät kontakt.

BUF

Vi har regelbunden kontakt, det är lätt att nå dem via telefonen och mejl. En bra kommunikation.

BUFs starkaste sida är deras barnperspektiv.

De är mycket engagerade samt att de är lätta att nå och det är snabba att höra av sig om det är något som händer.

BUFs starkaste sida är deras tillgänglighet och den regelbundna kontakten mellan oss, både familjen och socialtjänsten. Familjekonsult gör allt tryggt.

De har en bra kontakt med socialtjänsten och de delger information både muntligt och skriftligt. De gör det som de har lovat att göra och de är lätta att samarbeta med.

Konsulenten var otroligt bra, underlättade allt arbete för mig. Stor inblick i alla delar, skolan, aktiviteter och liknande. Och ej rädd för att ta tag i saker, det är bra.

Konsulenten gör ett mycket bra arbete med familjehemmen.

Tät kontakt med konsulenten, samt engagerade.

Rapporteringen är mycket bra, det uppskattas!

Väldigt bra med rapportering och återkoppling. Jag får både skriftlig och muntlig information. Placeringen matchar väldigt bra. Klienten är nöjd.

Arbetet med genomförandeplanen var väldigt bra. En effektiv behandlingsmetod. De har med i planen att de ska arbeta- och ha med anhöriga i behandlingen, väldigt bra. De har ett tydligt behandlingsarbete, samt att de har DBT- behandling som är väldigt bra för denna målgrupp.

Jag är jättenöjd med information som jag fick om verksamheten. Samt att det stämde överens med verkligheten. Väldigt bra mottagande och bemötande. Alla parter blev nöjd, föräldrarna klienten och jag. De arbetar väldigt bra med genomförandeplanen. De är villig att nå det mål som står i uppdraget. Samt att de är duktig på att återkoppla och har utförliga rapporter och det är väldigt tidsbesparande för mig.

Vi får mycket bra månadsrapporter och vi har även god mejlkontakt. Starkaste sidan är deras behandling, att de har DBT behandling, strukturen och motivationsarbetet. Placeringen matchar väldigt bra.

Omvårdnaden är väldigt bra, de är flexibla och de är duktig på struktur och rutiner. De individanpassar, samt ser klienterna och lyfter dem på bra sätt. Samt att de involverar familjen, det är viktigt för livet är långt och tiden på verksamheten är bara en kort tid i livet och då är det bra att familjen vet hur de ska gå vidare efter denna tid. Att de får en inblick i hur det ska gå till.

Strukturerade, nära klientarbete, ser helheten, ger inte upp vid bakslag med behandlingen och anser att
ingenting är omöjligt. Erbjuder DBT för anhöriga och har god kontakt med familjen.

Back To Top