skip to Main Content

LSS-boende för personer med funktionshinder

Friabs LSS verksamhet vänder sig till individer som har betydande svårigheter med att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden på grund av ett funktionshinder. Vi erbjuder individanpassad omsorgsverksamhet i gruppboende till personer som omfattas av personkrets 1 enligt 1§ LSS.

Syftet med vår verksamhet är att den enskilde ska ha möjlighet att leva som andra, trots sitt funktionshinder. Vi utgår från den enskildes förutsättningar, intressen behov för att kunna erbjuda ett kontinuerligt och professionellt stöd. Vi verkar för att bryta den isolering som kan uppstå och erbjuda en stimulerande vardag för att möjliggöra utveckling och ett fullvärdigt liv.

Våra insatser är tillgängliga dygnet runt, alla dagar om året och genomförs med respekt för den enskildes integritet och vilja. Vården skräddarsys utifrån individens behov med utgångspunkt i önskemål och förmågor.

Enheter för vuxna:

Viljabogruppen

Funktionsnedsättning LSS boende

Friabs LSS verksamhet vänder sig till individer som har betydande svårigheter med att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden på grund av en funktionsnedsättning. Vi erbjuder individanpassad omsorgsverksamhet i gruppboende till personer som omfattas av personkrets 1 enligt LSS.

Grundläggande syftet som genomsyrar vår verksamhet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra, trots funktionshindret. Vår uppgift är utgå från den enskildes egna förutsättningar, värderingar samt intressen och genom kontinuerligt professionellt stöd verka för att bryta isoleringen, erbjuda en stimulerande vardag samt möjlighet till ett fullvärdigt liv.

Våra insatser är tillgängliga dygnet runt, alla dagar om året; och sker med bestående respekt för den enskildes integritet och vilja. Vården skräddarsys enligt individens önskemål som utgångspunkt och ta övergripande hänsyn till förmågor samt styrkor.

Enheter för vuxna:

Viljabogruppen

LSS

Att få vara självständig – utan att känna sig ensam.

LSS

Att få vara självständig – utan att känna sig ensam.

Back To Top