skip to Main Content

Ny lägenhet hos Connect

Connect växer och har fått ännu en lägenhet till sitt utbud; enheten upplever en stor efterfrågan på platser samt även ökad förfrågan på skyddsplaceringar. Connect är specialiserad på förstärkt boendestöd och riktar sig till personer med samsjuklighet och beroendeproblematik samt till de som är i behov av ett skyddat boende.

Läs mer om Connect

Back To Top