skip to Main Content

Nytt ramavtal med Göteborgs stad

Ollestad har tecknat nytt ramavtal med Göteborgs Stad gällande korttidsboende för vuxna män och Kullabygdens DBT-hem har blivit antagen som leverantör i en upphandling med Skånes Kommunförbund gällande HVB för unga vuxna (18-20 år). Både avtalen sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år.

Back To Top