skip to Main Content

Ollestads nya utluss- och träningsboende

Ollestad är nu klar med renoveringen och inredningen av enhetens fristående villa. Villan är beläget intill behandlingshemmet och blir ett tränings-och utslussboende med tre platser. Placeringsformen är ett steg mot ökat ansvar och en förberedande fas inför flytt en av Ollestads träningslägenheter eller till hemkommunen. Under placeringen erbjuds fortsatt gruppbehandling samt enskild terapi och möjlighet till praktik eller studier. 

Back To Top