skip to Main Content

Jag är mycket nöjd med min placering på Villa Lerhamn, Kullabygdens DBT-hem. De har ett nära samarbete med socialtjänsten. Kompetent personal och bra behandling. Dagarna har en tydlig struktur för ungdomarna. Villa Lerhamn, Kullabygdens DBT-hem har ett högt omhändertagande i en familjär miljö.

Back To Top