skip to Main Content

Det samarbetet vi har haft med Villa Lerhamn har varit väldigt positivt. Personal arbetar aktivt med målen i genomförandeplanen och har genom tydlighet, engagement och enighet gentemot ungdomen kunnat skapa tillit och förtroende hos ungdomen som har varit avgörande för en positiv utveckling. Behandlingen anpassades snabbt och okomplicerat när behovet uppstod. Genomgående bra återkoppling av vad som händer och hur man arbetar för att komma framåt för ungdomens bästa.

Back To Top