skip to Main Content

Vad erbjuder våra utslussningslägenheter?

Utredning, behandling och rehabilitering

Vi erbjuder individanpassad utredning och behandling för individer som på grund av en komplex problematik behöver hjälp i form av professionella insatser. Vi har stödboenden och utslussningslägenheter som vänder sig till vuxna och enheter som har barn och unga som målgrupp. Gemensamt är att vi leder en rehabilitering som ger verktyg och färdigheter som krävs för ett självständigt liv efter avslutad placering.

Vi utgår från den enskildes förutsättningar, intressen behov för att kunna erbjuda ett kontinuerligt och professionellt stöd i form av gruppboende. Vi verkar för att bryta den isolering som kan uppstå och erbjuda en stimulerande vardag för att möjliggöra utveckling och ett fullvärdigt liv genom ett stödboende och utslussningslägenhet.

Våra insatser är tillgängliga dygnet runt, alla dagar om året och genomförs med respekt för den enskildes integritet och vilja. Vården skräddarsys utifrån individens behov med utgångspunkt i önskemål och förmågor.

Individanpassade insatser av specialister

Vi erbjuder individanpassad omsorgsverksamhet i serviceboende, gruppboende och daglig verksamhet till personer som omfattas av personkrets 1 enligt 1§ LSS.

Syftet med våra verksamheter är att den enskilde ska ha möjlighet att leva som andra, trots sitt funktionshinder. Vi utgår från den enskildes förutsättningar, intressen behov för att kunna erbjuda ett kontinuerligt och professionellt stöd. Vi verkar för att bryta den isolering som kan uppstå och erbjuda en stimulerande vardag för att möjliggöra utveckling och ett fullvärdigt liv.

Våra insatser är tillgängliga dygnet runt, alla dagar om året och genomförs med respekt för den enskildes integritet och vilja. Vården skräddarsys utifrån individens behov med utgångspunkt i önskemål och förmågor.

Läs mer och träffa våra verksamheter inom LSS-boende

Stödboende

Att få vara självständig – utan att känna sig ensam

LSS

Vi skräddarsyr lösningar efter individens behov.

Back To Top