skip to Main Content

Vi behandlar: Barn och unga 14-18 år

Kön: 

Placeringsform: HVB, Stödboende, Utslussboende

Plats: Skåne

Om Villa Lerhamn

Villa Lerhamn ligger vackert beläget på Kullahalvön. Vi är ett litet behandlingshem med fem platser för flickor mellan 14 och 18 år. Vi erbjuder anpassad vård och behandling utifrån ungdomens kunskaper och behov. Vår vision är att skapa självkänsla genom att lyfta inneboende kunskaper och egenskaper.

Vi är specialister inom DBT samt arbetar med flera olika metoder som är KBT inriktade. Målet är att skapa hållbara förändringar till flickor med psykisk ohälsa samt självskadabeteende. Genom vår specialistkompetens kan vi omsorgsfullt stödja och behandla ungdomarna dygnet runt.

Vår primära behandlingsmetod är dialektisk beteendeterapi som kombineras i individualterapi samt färdighetsträning på gruppnivå. Utöver DBT-behandlingen har vi stort fokus på att träna alla de färdigheter som behövs för att kunna leva ett självständigt liv efter avslutad behandling.

Susanne Westerdahl

Villa Lerhamn

Hör av dig till mig för frågor om vår verksamhet och för placeringar

Susanne Westerdahl
Enhetschef
susanne.westerdahl@friab.se
072-402 20 34

Småskalig DBT-vård

Vi arbetar utifrån en tydlig struktur med arbetsträning, aktiviteter, träning och hälsa. Vårt fokus är att skapa trygghet genom rutiner och förutsägbarhet. Våra grundläggande behandlingsmetoder är DBT och MI. Vi erbjuder även föräldraseminarier som anhörigstöd. Vi erbjuder en hemlik miljö i natursköna Lerhamn. Vår småskalighet skapar en familjär känsla och en individanpassad vård av högsta kvalitet. Vi tar emot placeringar enligt både SoL och LVU.

Validerande miljö

Villa Lerhamn vänder sig till flickor med en emotionell instabilitet, flickorna som kommer till oss behöver utveckla nya färdigheter i en validerande miljö. De har ofta med sig självskadebeteende, ätstörningar, självmordstankar och obearbetade trauman.

Hitta hit

Villa Lerhamn

010-185 34 30

Lerhamns lid 6, 236 76 Nyhamnsläge

Back To Top