RING OSS +46 (0) 42 24 46 50 info@friab.se

Välkommen till FRIAB

Vi hjälper människor till ett bättre liv!

FRIAB arbetar för barn, unga och vuxna som hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa. Gemensamt för dessa individer är att de behöver stöd och behandling som leder till en positiv förändring och ett bättre liv.

FRIAB – Helsingborg arbetar med förstärkt familjehemsvård och vänder oss till unga och vuxna. Vi har ett 30-tal värdfamiljer utspridda i Skåne och Halland.

042-24 46 50
Läs mer om friab helsingborg

FRIAB – Göteborg arbetar med förstärkt familjehemsvård och vänder oss till unga och vuxna. Vi har ett 20-tal värdfamiljer utspridda i Västra Götaland och Halland.

031-22 03 30
Läs mer om friab göteborg

FRIAB – Ollestad är ett HVB hem som arbetar med neuropsykiatrisk utredning samt KBT-inriktad behandling. Vi vänder oss till vuxna med psykiatriskt eller neuropsykiatriskt funktionshinder oftast i kombination med en missbruksproblematik.

034-63 90 95
Läs mer om friab ollestad

FRIAB – Connect tillhandahåller tjänster kopplat till skyddad identitet, såsom boende, vägledning och stöd. Vi är verksamma i Halmstad.

0709-85 26 58
Läs mer om friab connect

BUF – Barn & Unga FRIAB arbetar med kraftigt förstärkt familjevård. Vi vänder oss till barn och ungdomar. Vi är verksamma i Västra Götaland, Halland, Kronoberg och Skåneregionen.

0733-89 98 25
Läs mer om BUF

Kullabygdens DBT hem vänder sig till ungdomar med instabil personlighetsproblematik och emotionell sårbarhet, oftast i kombination med ett missbruk. Vi arbetar med flera olika metoder som är KBT-inriktade. Behandlingshemmet ligger i Mjöhult utanför Höganäs.

042-650 44
Läs mer om kullabygden dbt hem