skip to Main Content

Arbetsmiljöutbildning

I mitten av maj har vi haft en arbetsmiljöutbildning för alla skyddsombud och chefer. Under utbildningen var det fokus på de krav som ställs på arbetsgivare och arbetstagare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en trygg och säker arbetsmiljö kan bidra till bra resultat för verksamheten. 

Vidare kommer vi som arbetsgivare skapa ett gemensamt SAM ”systematisk arbetsmiljö” årshjul samt utveckla vår arbetsmiljöhandbok så vi får med allt vi behöver för att leva upp till en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Med de rätta verktygen för ett systematiskt arbetsmiljöarbete gör vi arbetet lättare och bättre med att vi förebygger arbetsskador, ohälsa och olycksfall i arbetet. Det innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vi har ett gemensamt ansvar gällande vår arbetsmiljö, som i sin tur gör att vi har välfungerande arbetsplatser.

Back To Top