skip to Main Content

Avtal med Skånes Kommuner

På grund av överprövning saknade Friabs verksamheter ramavtal med Skånes Kommuner mellan 2020 och 2022 inom kategorin HVB för barn och unga. Det nya avtalet har nu signerats, avser Friabs DBT-hem Hulta gård och gäller fram till 2026.

Mahults stödboendeverksamhet har tilldelats ramavtal från Malmö stad där avtalet beräknas börja gälla från andra kvartalet nästa år och fyra år framåt.

Back To Top