skip to Main Content

Ramavtal för stödboende

Både Kullabygdens och Mahults stödboende har tilldelats nytt ramavtal med Adda Inköpscentral. Det nya avtalet avser placeringar i stödboende i åldrarna 16-20 år, omfattar Sveriges alla kommuner och har planerad avtalsstart den 1:a april 2023. Ramavtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år fram till sista mars 2027.

Back To Top