Gemensam föreläsning

  • 2019-12-02

Trana Psykologer håller utbildning och föreläsning gällande psykossjukdom med särskilt fokus på schizofreni. Deltagare är personal på Ollestad samt våra…

Läs mer

Socionomdagarna

  • 2019-11-28

Kullabygdens DBT-hem, Slättelynga gård och Ollestad har tillsammans deltagit på Socionomdagarna 2019 vilka arrangerades på Stockholmsmässan 19–20 november. Mässan är…

Läs mer

Nytt ramavtal

  • 2019-11-22

Friab Familjevård tecknar nytt ramavtal med Stockholms Stad gällande konsulentstödd jourhemsvård. Avtalet sträcker sig över två år med start vid…

Läs mer

Viljabodagen 2020

  • 2019-10-28

Viljabogruppen önskar bidra till att den åldrande målgruppen inom LSS får fortsatta individuella och högkvalitativa insatser, genom att belysa framtidens…

Läs mer

Nytt ramavtal

  • 2019-10-02

Vi tecknar nytt ramavtal mellan Friab Familjevård och Öckerö kommun gällande konsulentstödd familjehemsvård och jourhemsvård för barn och unga mellan…

Läs mer

LSS-tillstånd

  • 2019-09-12

Det är med stor glädje vi efter flera års arbete nu har erhållit vårt första LSS-tillstånd. Tillståndet omfattar 20 personer…

Läs mer